Atıf Veri Tabanları

Book Citation Index

2005' ten günümüze akademik kitapların yayın ve atıf bilgilerini sunan Book Citation Index'te tarama yapabilmek için "More Settings" alanından "Book Citation Index Science" ya da "Book Citation Index Social Sciences & Humanities" seçeneklerinin işaretlenmesi gerekmektedir.

BookCites

BookCites Türkiye merkezli yayıncıların yayımladığı kitapları temel alan bir atıf dizinidir. Böylece Türkiye merkezli yayıncılar tarafından yayımlanan binlerce kitabın ve hakemli konferanslar/sempozyumlar sonucu yayımlanan akademik kitaplarda bulunan atıfları kapsamayı amaçlar.

Scopus

Tüm disiplinlerde bibliyografik künye, özet ve atıf veren bir veri tabanıdır. İçeriğinde ;
-34.276 hakemli dergi, 
-5.589 açık erişim dergi, 
-835 ticari yayın, 
-252.387 kitap,
-1.774 kitap serisi, 
-5 patent ofisinden 44 milyon patent ve 
-9.8 milyon konferans bildirisi yer almaktadır.

SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini)

Sobiad Atıf Dizini 1300'den fazla derginin indekslendiği ve kullanıcıların kendilerine yapılan atıflarının bulunduğu bir veri tabanıdır. Aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin bulunduğu milli bir
indekstir.

Türkiye Atıf Dizini

Araştırmacıların, Türkiye kaynaklı sağlık bilimleri dergilerinde son yıllarda yayımlanmış güncel makalelere kolay ve tek bir merkezden ulaşmalarını sağlayarak, dergilerin atıf sayılarının arttırılmasıdır. Türkiye Atıf Dizini‘ne kayıtlı, Türkiye kaynaklı sağlık bilimleri dergilerindeson yıllarda yayımlanmış güncel makalelerin tam metin ve özetleridir.

Üniversitemiz Kampüslerinden her kullanıcının bir kereye  mahsus  olmak üzere  aşağıdaki adresten kayıt  yapması gerekmektedir.

Veri tabanına  erişim her seferinde bu kullanıcı adı ve şifre ile sağlanacaktır.

Kayıt adresi: https://turkishclinics.com/Log/yeniKayitOut.faces?d=tr

Web of Science

Institute for Scientific Information (ISI) tarafından üretilen, dünyanın önde gelen tıp, fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve beşeri bilimler konularındaki süreli yayınlardan oluşturulan, konu ve atıf veri tabanıdır. 
Kapsamında 1975’ten günümüze toplam 14.400 dergi içermektedir.

Science Citation Index Expanded (9.200), 
Social Sciences Citation Index (3.400) ve
Arts & Humanities Citation Index (1.800) veri tabanları bulunmaktadır.

background image