Kütüphane Üyeliği ve Yararlanma Kuralları

 

 • Gazi Üniversitesi mensubu olan akademik ve idari personel ile öğrenciler, Kütüphanenin bütün olanaklarından yararlanabilir.
 • Dış kullanıcılar, aşağıdaki koşullara bağlı olarak kütüphane olanaklarından yararlanabilirler:

 

 • Gazi Üniversitesi mensupları dışında, diğer Üniversitelerin akademik personeli ve Kütüphane protokol kullanıcıları Kütüphaneden yararlanabilir.
 • Mezun kartına sahip Gazi Üniversitesi mezunları fiziki olarak Kütüphaneyi kullanabilir ancak yayın ödünç alamaz.
 • Fiziki mekan yetersizliği nedeniyle, ders çalışma amaçlı dış kullanıcı kabul edilmemektedir.
 • Dış kullanıcılar, Eduroam ayarlarını yaparak kablosuz ağ bağlantısından faydalanabilir.
 • Dış kullanıcılar, Kütüphane tarafından belirlenen ödünç verme kuralları doğrultusunda basılı / elektronik kaynaklardan yararlanabilir.
 • Sınav dönemlerinde Kütüphane, sadece Gazi Üniversitesi mensupları kullanımına açık olup, bu tarih aralıkları Kütüphane web sayfasından duyurulur.

 

Ödünç verme

 • Ödünç verme koşulları, Kütüphane yönetimi tarafından belirlenir.
 • Gazi Üniversitesi mensubu olan akademik ve idari personel ile öğrenciler Kütüphaneye üye olabilir ve ödünç yayın alabilir.
 • Üyelerin, ödünç verme ve uzatma işlemlerinde Üniversite kimliklerini göstermeleri zorunludur.
 • Başka bir üyenin kimlik kartıyla ödünç yayın alınamaz ve süre uzatma işlemi yapılamaz.
 • Üniversite kimliği henüz verilmemiş / kaybetmiş olan üyelerin, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı / Personel Daire Başkanlığı’ndan Gazi mensubu olduklarını belirten belge almaları gerekmektedir.
 • Üyeler, sistemde yer alan kişisel bilgilerinde (kimlik / iletişim bilgileri) değişiklik olduğu takdirde Kütüphane’ye bilgi vermekle yükümlüdür. Aksi durumda üyeler ile iletişim kurulamamasından doğacak sonuçlardan Daire Başkanlığı sorumlu değildir.
 • Gazi Üniversitesi mensubu olan akademik ve idari personel ile öğrenciler ve sürekli işçilerin yayın ödünç alma kuralları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 

 

Yayın Ödünç Alma Kuralları

 

Ödünç Alabileceği Kitap Sayısı

Süre

İnternet Üzerinden Yapabileceği Uzatma Sayısı

Öğrenci

5 kitap

15 gün

4 kez

Yüksek Lisans Öğr.

8 kitap

1 ay

5 kez

Doktora Öğr. 

10 kitap

1 ay

5 kez

Akademik Personel

20 kitap

2 ay

10 kez

İdari Personel

6 kitap

1 ay

4 kez

Sürekli İşçi

6 kitap

1 ay

4 kez

 

 • Danışma kaynakları, tezler, dergiler, nadir eserler ile görsel-işitsel materyaller ödünç verilemez.
 • Kullanıcılar yapmış oldukları Kütüphane işlemlerini web sayfası üzerinden “Kullanıcı İşlemleri” alanından görebilir, takip edebilirler. 
 • Kullanıcı, anlaşmazlık durumunda Kütüphane verilerinin doğruluğunu kabul eder.
 • Diğer Üniversitelere mensup akademik personel ve protokol kullanıcıları, Kütüphanelerarası işbirliği protokolleri çerçevesinde kütüphaneleri aracılığı ile ödünç alma işlemi yapabilirler.
 • Akademik personelin Kütüphanede bulamadığı yayınlar, yurt içi ve yurt dışı bilgi merkezlerinden sağlanmaya çalışılır, kurum dışından sağlanan yayının varsa maliyeti, kullanıcı tarafından karşılanır.
 • Kütüphane Yönetimi gerekli gördüğü takdirde ödünç verme süresi dolmadan yayının iadesini isteyebilir.

 

             Uzatma işlemleri

 • Ödünç alma süresi, yayın başka bir kullanıcı tarafından ayırtılmadığı takdirde uzatılabilir.
 • Üzerinde gecikmiş yayın bulunan üyeler, bunları iade etmeden ve gecikme bedelini ödemeden ödünç yayın alamazlar, uzatma yapamazlar.
 • Kullanıcılar, yayınlarının uzatma işlemini web sayfası üzerinden “Kullanıcı İşlemleri” alanından yapabilirler.

 

           Yayın ayırtma   

 • Başkası tarafından ödünç alınan yayınlar için ayırtma yapılabilir.
 • Üzerinde başkası tarafından ayırtılmış yayın bulunan kullanıcı, yayının süresini uzatamaz.
 • Ayırtılan yayınlar 3 gün içinde alınmadığı takdirde sırada bekleyen başka okuyucu varsa, bir sonraki okuyucuya verilir, sırada okuyucu bulunmadığı takdirde yayın rafa gönderilir.
 • Kullanıcılar, ayırtma işlemini web sayfası üzerinden “Katalog Tarama” alanından yapabilirler.
 • Katalog tarama sayfasında yayının durumu “Ödünç Alınabilir” olarak görünüyorsa yayın raftadır ve rafta olan yayınlara ayırtma işlemi yapılamaz.
 • Ayırtılacak yayın sayısı, kullanıcının ödünç alabileceği yayın sayısı kadar olabilir.

 

İade işlemleri

 • Kullanıcılar ödünç aldıkları kaynakları iyi kullanmakla ve belirtilen tarihte iade etmekle yükümlüdürler. Kütüphane otomasyon sistemi, iade tarihleri için otomatik hatırlatma yapar ancak bu konuda sorumluluk kullanıcıya aittir.
 • Zamanında iade edilmeyen ve süresi uzatılmayan yayınlar için kullanıcılara, yönetim tarafından belirlenen günlük gecikme cezası uygulanır.
 • Otomatik hatırlatma gönderilmemiş olması veya ulaşmamış olması kullanıcının ceza yükümlülüğünü kaldırmaz.
 • Para cezası, geciktirilen gün sayısı ve günlük gecikme ücretinin çarpımı ile otomatik olarak hesaplanır. 

 

Elektronik Kaynaklardan Yararlanma

 • Üniversite mensupları, Üniversitenin IP’lerine açılan Kütüphanenin abone olduğu elektronik kaynaklara Üniversite içinden erişim sağlayabilirler.
 • Üniversite mensupları (Akademik Personel, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri) Proxy ayarı yaparak Kütüphanenin abone olduğu elektronik kaynaklara kampüs dışından da erişim sağlayabilirler.
 • Yayıncı ve firmalarla yapılan lisans anlaşması gereği, Kütüphane web sayfasında yayınlanan ‘E-Kaynaklar Kullanım Kuralları’na uymayan kullanıcıların erişimi kısıtlanabilir veya kesilebilir.
 • Lisans anlaşmasına göre izin verilen ve verilmeyen durumlar aşağıda belirtilmiştir:

 

       İzin Verilenler

  • Belirli sayıda basılı veya elektronik kopya alınabilir (Örneğin, tek bir makale, kitabın bir bölümü)
  • Kişisel bilgi ihtiyacı için kullanılabilir (araştırma, ders vb.)
  • Veri tabanlarından alınan bilgi, Gazi Üniversitesi içerisinde personel ve öğrencilerle paylaşılabilir.

      

       İzin Verilmeyenler

  • Veri tabanlarından ticari amaçlı veya sistematik olarak robot ve benzeri yazılımlar kullanılarak, çok sayıda yayının kopyalanması, kişisel bilgisayarlara aktarılması
  • Veri tabanı içeriğinin satılması ve dağıtılması
  • Veri tabanından kopyalanan bilgilerin, Üniversitemiz dışındaki kişilere aktarılması
  • Veri tabanından kopyalanan içerik bilgisinin veya makalenin e-mail listeleri ile dağıtılması

 

İlişik kesme

 • Öğrenciler mezuniyetlerinde veya herhangi bir nedenle okulla ilişiklerinin kesilmesi durumunda ödünç aldıkları yayınları iade ederek, var ise gecikme bedelini ödeyerek Kütüphaneden "ilişiği yoktur" belgesi almak zorundadırlar.
 • Üniversiteden 2 aydan daha fazla süre ile izinli olarak ayrılan, başka bir kuruma atanan, istifa eden veya emekli olan akademik ve idari personel, Kütüphaneden ilişiğini kesmek zorundadır.
 • Üyeler, ödünç aldıkları yayınları iade etmeden ve varsa gecikme ceza bedelini ödemeden ilişik kesme işlemleri tamamlanmaz.

 

Kaynakların yıpranması ve kaybolması

 • Ödünç alınan yayının kaybedilmesi veya yıpratılması durumunda kullanıcılar kaybettikleri / hasar verdikleri yayınların aynısı olmak koşuluyla sağlayıp Kütüphaneye teslim etmekle yükümlüdür.
 • Üyeler kaybettikleri ve zarar verdikleri Türkçe yayınların aynı ya da yeni baskısını satın alarak 1 hafta içinde Kütüphaneye teslim etmek zorundadırlar.
 • Temini mümkün olmayan Türkçe yayınların kaybedilmesi ve yıpratılması durumunda kullanıcılar Kütüphane Komisyonu tarafından belirlenen rayiç bedeli öderler.
 • Kullanıcılar sağlanması mümkün olmayan yabancı yayınların kaybedilmesi ve yıpratılması durumunda;
   • Fiyatı belli olan yayınlar için % 30 kaybetme tazminatı eklenerek Merkez Bankasının o günkü döviz kuru (Dolar) üzerinden hesaplanan bedeli öderler.      
   • Fiyatı tespit edilemeyen yayınlar için, Kütüphane Komisyonunun aldığı karar doğrultusunda, Aksesyon, Kataloglama ve Sınıflama Birimi tarafından piyasa araştırması yapılarak belirlenen fiyat üzerine % 30 kaybetme tazminatı eklenerek Merkez Bankasının o günkü döviz kuru (Dolar) üzerinden hesaplanan bedeli öderler.
 • Cilt bütünlüğü bozulan yayınların temin edilememesi durumunda, Senato tarafından alınan kararlar uygulanır.

 

Danışma ve Eğitim Hizmetleri

 • Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde danışma ve eğitim hizmetleri, Referans Birimi tarafından verilir.
 • Referans Birimi tarafından, Kütüphaneye gelen ya da uzaktan erişmek isteyen kullanıcılara, Kütüphane ve kaynaklar ile ilgili genel danışma hizmeti, araştırma konularıyla ilgili elektronik kaynak tavsiyesi, veri tabanı kullanımları, vb. konularda danışmanlık hizmetleri, sözel olarak, e-posta veya telefon ile ya da web sayfasında sıkça sorulan sorular alanına bilgi girişi gibi yöntemlerle yardımcı olunur.
 • Her yıl Ekim ve Kasım aylarında, Üniversite’ye yeni başlayan öğrenciler için bireysel oryantasyon (tanıtım turu) düzenlenir. Bu turlar için tarih ve saat, Daire Başkanlığınca veya Referans Birimince belirlenir.
 • Kütüphane ve kaynakların etkin kullanımını sağlamak üzere, akademik birimlerden gelen istekler doğrultusunda, önceden randevu almak koşuluyla kütüphane tanıtım programları (oryantasyon) düzenlenir.
 • Akademik birimlerden gelen istekler doğrultusunda, araştırma teknikleri, bilgi erişim, Kütüphane web sayfasının ve veri tabanlarının kullanımı ile ilgili dersler, teorik ve uygulamalı olmak üzere Kütüphane’nin konferans salonu ve e-kütüphane salonunda verilir.
 • Daha detaylı veri tabanı eğitimleri ya da akademik araştırmalar ile ilgili çeşitli eğitimler / bilgilendirmeler için tedarikçiler tarafından konferanslar, seminerler düzenlenir.

 

Görme Engelliler Hizmetleri

 • Gazi Eğitim Fakültesi’nde verilen Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında öğrenciler, Görme Engelliler Birimi’nde gönüllü olarak görev alıp, görme engelli öğrencilerin ihtiyaç duydukları kitapları seslendirir.
 • Görme engelli öğrenciler, Kütüphaneden yararlanmak istedikleri kitapları tarayıcıları kullanarak Braille baskı olarak yazıcıdan alabilir.
 • Taranan dokümanlar kullanıcıların USB belleklerine kaydedilerek verilir.
 • Braille kaynaklar, bilgisayar, yazıcı vb. donanım sadece Birim içerisinde kullanılır ve Birim dışına çıkarılamaz.

 

Film Gösterimi

 • Öğrencilerin eğitim – öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek; kültürel ve sanatsal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, akademik dönem boyunca Kütüphane konferans salonunda film gösterimi yapılır. Gösterilecek filmler, Kütüphane koleksiyonu içerisinden seçilir.
 • Gösterilecek film seçimi hem kullanıcı isteklerine göre, hem de filmin almış olduğu ödüllere göre şekillenir. Bu sayede sanatsal aktivitelere çeşitli nedenlerle katılamayan öğrencilerin kültürel ve sanatsal gelişimleri desteklenir.
 • Bu faaliyet, Görsel İşitsel Materyaller Birimi tarafından yürütülmektedir.
 • Öğrenciler, Birimde bulunan bilgisayarları kullanarak, koleksiyonda yer alan ve izlemek istedikleri filmi / belgeseli seçerek bireysel olarak da izleyebilir.
background image