Elektronik Kaynaklardan Yararlanma Kuralları

 

 • Üniversite mensupları, Üniversitenin IP’lerine açılan Kütüphanenin abone olduğu elektronik kaynaklara Üniversite içinden erişim sağlayabilirler.
 • Üniversite mensupları (Akademik Personel, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri) Proxy ayarı yaparak Kütüphanenin abone olduğu elektronik kaynaklara kampüs dışından da erişim sağlayabilirler.
 • Yayıncı ve firmalarla yapılan lisans anlaşması gereği, Kütüphane web sayfasında yayınlanan ‘E-Kaynaklar Kullanım Kuralları’na uymayan kullanıcıların erişimi kısıtlanabilir veya kesilebilir.
 • Lisans anlaşmasına göre izin verilen ve verilmeyen durumlar aşağıda belirtilmiştir:

 

İzin Verilenler

 

 • Belirli sayıda basılı veya elektronik kopya alınabilir (Örneğin, tek bir makale, kitabın bir bölümü)
 • Kişisel bilgi ihtiyacı için kullanılabilir (araştırma, ders vb.)
 • Veri tabanlarından alınan bilgi, Gazi Üniversitesi içerisinde personel ve öğrencilerle paylaşılabilir.

 

İzin Verilmeyenler

 

 • Veri tabanlarından ticari amaçlı veya sistematik olarak robot ve benzeri yazılımlar kullanılarak, çok sayıda yayının kopyalanması, kişisel bilgisayarlara aktarılması
 • Veri tabanı içeriğinin satılması ve dağıtılması
 • Veri tabanından kopyalanan bilgilerin, Üniversitemiz dışındaki kişilere aktarılması
 • Veri tabanından kopyalanan içerik bilgisinin veya makalenin e-mail listeleri ile dağıtılması

 

background image