Kütüphanelerarası Ödünç Alma Kuralları

 

 • Kütüphanelerarası İş Birliği hizmeti, Üniversitemiz akademik personelinin ihtiyaç duyduğu ancak Kütüphanede bulunmayan bilgi kaynaklarının, yurt içi (KİTS) ve yurt dışındaki Kütüphanelerden (ILL) ödünç veya fotokopi yolu ile sağlanmasıdır.
 • Kütüphanelerarası iş Birliği hizmeti; Gazi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın üyesi olduğu ANKOS İşbirliği Araştırma Grubunun geliştirdiği Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS) üzerinden gerçekleştirilir.
 • Gazi Üniversitesinin tüm akademik personeli bu hizmetten yararlanabilir.
 • Kütüphanelerarası iş Birliği formları, Kütüphane web sayfası (http://lib.gazi.edu.tr/) üzerinden veya Birime başvurularak doldurulur. (Bilgi için: kutuphane@gazi.edu.tr)
 • Kütüphanelerarası iş Birliği ile yayın isteyen kullanıcıların sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

 

 • Yayının istendiği Kütüphaneden talep edilen hizmet bedelinin ve posta ücretinin ödenmesi
 • Yayının istenen süre içinde Kütüphaneye iadesi
 • Fotokopi yapılmaması
 • Kitabın zarar görmemesi; yıpranması ve kaybedilmesi durumunda talep edilecek ücretin ödenmesi 
 • Kütüphanelerarası İş Birliği yoluyla referans kaynakları (ansiklopedi, sözlük, bibliyografya, vb.), tezler, görsel-işitsel materyaller (film, kaset, video, CD/DVD, yazılım, vb.), özel koleksiyonlar / nadir eserler, dergilerin tam sayıları ve ciltleri getirtilemez

 

 • Ödünç istenen yayınların okuyucuya ulaşma süreleri ve ücretleri aşağıdaki gibidir:

 

Sağlanacak Yayın

İstenecek Kurum

Ulaşma Süresi

Ücret

(Bedeli Kullanıcı Tarafından Karşılanacaktır)

Kitap

Yurtiçi

1 hafta

Posta ücreti

Yurtdışı

15 gün

Kitabın iadesi için ödenecek posta ücreti ile istenen Kütüphanelerin talep ettiği durumlardaki hizmet bedeli

Makale

Yurtiçi

3 gün

Fotokopi ücreti

Yurtdışı e-posta

5 gün

Ücretsiz

Yurtdışı posta

10 gün

İstek yapılan Kütüphanelerin talep ettiği durumlardaki hizmet bedeli ve posta ücreti

 

background image