Elektronik / Basılı Kitap Sağlama Kuralları

 

 • Gazi Üniversitesi mensupları, Kütüphanede bulunmayan yayınlar için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın web sayfasındaki (http://lib.gazi.edu.tr) yayın sipariş formunu doldurarak istekte bulunabilir.
 • Talep edilecek yayın sayısında Gazi Üniversitesi Mensupları için bir sınırlama bulunmamaktadır. Daire Başkanlığı’na tahsis edilen yayın alım bütçesi, Üniversitedeki birimlerin öğretim elemanı ve öğrenci sayıları dikkate alınarak oluşturulan kriterler doğrultusunda harcanmaktadır.
 • Gazi Üniversitesi mensuplarından gelen yayın istekleri Aksesyon, Kataloglama ve Sınıflama Birimi tarafından değerlendirmeye alınır. İstekler değerlendirilirken göz önüne alınan kriterler şunlardır:

 

    • İstenen yayının konusunun Gazi Üniversitesi’nin eğitim-öğretim politikasına uygunluğu
    • Disiplinlerarası kullanımı
    • Güncelliği
    • Yayınevinin niteliği
    • Yayının konusunun koleksiyon içindeki oranı
    • Fiyatı
    • Yayının Dili
    • Fiziksel özellikleri (öncelikle elektronik, basılı vb.)
    • Eski basım ve nadir eserlerin kullanıma sunulabilmesi için tıpkıbasımının olup olmadığı,
    • İstenen yayının aynı nüshasının Gazi Üniversitesi Kütüphanesi’nde olup olmadığı,
    • Kayıp yayınlar, belli bir süre içerisinde bulunamazsa kullanım oranı ve talebe göre yeniden satın alınır.
    • Fiziksel olarak kullanılamayacak durumda olan yayınlar, kullanım oranı ve talebe göre yeniden satın alınır.
background image