Elektronik / Basılı Süreli Yayın Sağlama Kuralları

 

  • Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri, abone olunmasını istedikleri süreli yayınların bilgilerini Daire Başkanlığına iletirler.
  • Süreli yayın istekleri her yılın sonunda Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilir. İstekler değerlendirilirken göz önüne alınan kriterler şunlardır:

 

  • İstenen süreli yayının konusunun Gazi Üniversitesi’nin eğitim - öğretim politikasına uygunluğu
  • Yayın konusunun koleksiyon içindeki oranı
  • Bilimsel niteliği
  • Disiplinlerarası kullanımı
  • Yayınevinin niteliği
  • Fiyatı
  • Yayının Dili
  • Fiziksel özellikleri (öncelikle elektronik, basılı vb.)
background image