Elektronik Kaynak (Veri Tabanı) Sağlama Kuralları

 

 • Gazi Üniversitesi mensupları, abone olunmasını istedikleri veri tabanları için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın web sayfasındaki (http://lib.gazi.edu.tr) yayın sipariş formunu doldurarak istekte bulunabilir.
 • Gazi Üniversitesi mensuplarından gelen yayın istekleri Referans Birimi tarafından değerlendirmeye alınır.
 • Koleksiyonda eksik görülen konular doğrultusunda abone olunmayan veri tabanları, Üniversite IP’lerine deneme erişimine açılır.
 • Deneme süresince kullanıcılardan geri bildirim beklenir ve Referans Birimi tarafından denemeye açılan veri tabanları değerlendirilir.
 • Değerlendirme yapılırken ve veri tabanına abonelik yapılma aşamasında dikkate alınan kriterler şunlardır:

 

   • Veri tabanının konusunun Gazi Üniversitesi’nin eğitim - öğretim politikasına uygunluğu,
   • Kaynağın hitap ettiği kullanıcı grubunun beklentisine ve gereksinimlerine uygunluğu,
   • Kütüphanenin abone olduğu aynı konuda başka bir veri tabanının olup olmadığı
   • Veri tabanı içeriğinin, Kütüphanenin sahip olduğu diğer elektronik kaynaklarla olan çakışma oranı
   • Tam metin dergilere sahip veri tabanlarındaki dergilerin hakemli olup olmadığı, etki faktörü (impact factor) oranının ne kadar olduğu, uluslararası önemli indeksler / abstraktlar tarafından indekslenip indekslenmediği,
   • Deneme erişimi süresince alınan kullanım istatistikleri,
   • Geriye dönük erişimin mümkün olup olmadığı,
   • Düzenli güncellemenin yapılıp yapılmadığı,
   • Dergilerde ambargo olup olmadığı,
   • Veri tabanının bilimsel niteliği,
   • Yayınevinin niteliği,
   • Makalelerin / kitapların / tezlerin veriliş formatı (HTML, PDF, EPUB vb.),
   • Veri tabanının üzerinde çalıştığı platformun hızı ve güvenilirliği,
   • Ara yüzün rahat kullanılabilirliği,
   • Uzaktan erişime izin verip vermediği (Proxy)
   • Kullanıcı sınırlaması olup olmadığı,
   • Fiyatının ve yıllık fiyat artış oranının uygunluğu,
   • Lisans şartları

 

 • Veri tabanı aboneliklerinin yenilenmesinde kullanım istatistikleri dikkate alınmakta, kullanım istatistiklerinin düşük olması durumunda aboneliğin iptali söz konusu olabilmektedir.
 • Elektronik kaynaklar kapsamında yer alan görsel-işitsel materyal seçilirken dikkate alınan kriterler şunlardır:

 

 • İstenen materyalin konusunun, Gazi Üniversitesi’nin eğitim - öğretim politikasına uygunluğu,
 • Kültürel amaçlı yayınlarda kullanıcının düzeyine ve birikimine uygun olması,
 • Ödüllü filmlerin sağlanmasına dikkat edilmesi
 • Uluslararası film değerlendirme siteleri takip edilerek, yüksek reytingli filmlerin sağlanmasına önem verilmesi
background image