Görevlerimiz

  1. Üniversitemizdeki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek amacı ile her tür ve ortamdaki bilgi kaynağını sağlamak ve hizmete sunmak.
  2. Kullanıcıların bilgiye erişim hizmetlerinden en etkin ve hızlı bir şekilde yararlanmalarını sağlamak üzere kütüphane tanıtım turları (oryantasyon), teorik ve pratik eğitimler ile sunumlar gerçekleştirmek.
  3. Gerekli donanımı sağlayarak görme engelli kullanıcıların ihtiyaç duyduğu yayınları kabartma ve sesli formata çevirerek kullanıma sunmak.
  4. Kütüphanecilik alanındaki gelişmelerle ilgili yurt içi ve yurt dışındaki seminer ve konferanslar ile teknolojik gelişmeleri takip ederek Üniversitemizde çağdaş kütüphane hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
  5. Kütüphanelerarası iş birliğini geliştirerek ulusal ve uluslararası ölçekte bilgi birikimi, kullanımı ve paylaşımına destek olmak.
  6. Üniversitemiz Açık Bilim ve Açık Erişim Komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
  7. Üniversitemiz Merkez Yayın Komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
  8. Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
background image